Реєстрація на тренінг.
Тривалість: 1,5 год
План тренінгу:
1. Найпоширеніші синтаксичні помилки у науково-публіцистичному підстилі та способи їх уникнення.
2. Лексика: запозичення, синоніми, пароніми.
3. Словотвірні помилки, типові для науково-технічних текстів.
4. Примітки та алфавітний покажчик: як оформити.

Реєструємось тут.