навчально-констультаційний відділ Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки