Державний заклад фахової передвищої освіти.

Сьогодні у навчальному закладі здійснюється підготовка фахівців на чотирьох відділеннях: «Харчові технології», «Економіка і підприємництво», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Готельно-туристичне обслуговування».

Відділення харчових технологій – одне із провідних відділень області з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальності «Харчові технології» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» із професій «Офіціант; бармен», «Кухар», «Майстер ресторанного обслуговування». Завдання відділення – підготовка високоосвічених спеціалістів для закладів ресторанного обслуговування та харчової промисловості.

Спеціальність «Харчові технології» є сьогодні найпопулярнішою як серед вступників, так і роботодавців. Випускники коледжу успішно працюють на підприємствах харчової і переробної галузей: майстрами, технологами, начальниками цехів, завідувачами лабораторій. Сьогодні підприємства ресторанного господарства на Волині особливо зацікавлені у підготовці спеціалістів, тому з 2013 року коледж почав випускати фахівців для готельно-ресторанної галузі.

Останнім часом на ринку праці все більшої популярності набувають фахівці економічного профілю. На кожному підприємстві харчової промисловості є економічні служби, тому потреба у фахівцях за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі знанням особливостей технології виробництва харчових продуктів є досить великою. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється підготовка з професій: «Касир торговельного залу; оператор комп’ютерного набору», «Касир (у банку)». Відділення «Економіки і підприємництва» готує висококваліфікованих фахівців економічного профілю з 1999 року. Створення навчально-тренувальної фірми «Волинь», в основу роботи якої була покладена модельна форма навчання за технологіями консультативної програми «TRANSFORM» (Німеччина) посприяло тому, що випускники відділення є конкурентно спроможними фахівцями, які володіють фаховими знаннями, здобували безперервну комп’ютерну підготовку протягом усього періоду навчання.

Неможливо уявити сучасне виробництво без високого рівня комп’ютеризації всіх його ділянок. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входить десятки тисяч підприємств, є однією з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління відбувається особливо інтенсивно. Для вирішення цих завдань потрібні фахівці за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з таких професій: «Електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно- обчислювальних машин», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», підготовку яких здійснює відділення «Інформатики та комп’ютерної техніки». Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й в інших країнах світу відчувається дефіцит спеціалістів цієї галузі. Об’єктом діяльності ІТ-спеціаліста є інформаційні управляючі системи для підприємств, установ та організацій. Профіль майбутньої роботи – розроблення, впровадження та експлуатація систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів, так і для підприємства в цілому.

Давні традиції, багаті природні та історико-культурні ресурси сприяють швидкому розвитку туристичної галузі Волині. Тому відділення «Готельно-туристичного обслуговування» здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» із спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» і «Туризм» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з професії «Агент з організації туризму; адміністратор», які на сучасному ринку праці є вкрай потрібними. Ще під час навчання майбутні фахівці туристичної галузі організовують і проводять тематичні екскурсії: «Старе місто», «До вежі князів Чарторийських», «Стародавні храми Луцька», як для студентів коледжу, так і гостей Луцька. Сучасний ринок праці індустрії гостинності активно розвивається. Надаючи пакет послуг проживання в навчальній лабораторії «Хостел ВТ НУХТ», студенти виконують всі технологічні процеси від резервування номерів до організації виїзду гостей. У рамках співпраці з управлінням міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради студенти відділення беруть активну участь у відкритті туристичного сезону в місті Луцьку.

Завдяки розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню в навчальному процесі інноваційних технологій, коледж випускає спеціалістів з високим рівнем знань, практичних навичок та здатністю до самостійного прийняття управлінських рішень. Випускники Волинського коледжу Національного університету харчових технологій успішно працюють на різних підприємствах харчової промисловості Волинської області, на підприємствах оптової та роздрібненої торгівлі, мають власні комерційні підприємства. Навчання у ВоК НУХТ – гарантія якісної підготовки, а також гарна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом коледжу і високою кваліфікацією його фахівців.