Волинський обласний центр зайнятості (далі – центр) є органом державної служби зайнятості, на який покладаються функції робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у Волинській області. Центр підпорядковується та підзвітний Державному центру зайнятості – виконавчій дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Діяльність центру спрямована на реалізацію заходів соціального захисту населення від безробіття, сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, професійної орієнтації, надання послуг роботодавцям щодо добору працівників та інформаційно-консультаційних послуг, а також, реалізації інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на території Волинської області.

Спеціальна служба, створена для реалізації політики зайнятості населення у Луцьку і Волинській області.